Jesuo releviĝis. Kaj ni kun Li.

Miaj fratinoj kaj miaj amikoj, miaj amikinoj kaj miaj fratoj, Sankta Semajno invitas nin pripensi la signifon de releviĝo. Ĝi enhavas rimarkindan simbolismon, eĉ se vi laŭlitere ne kredas ĝin. Ne eblas nei, ke ĝi prezentas mesaĝon pri renovigo de espero, eĉ en plej malfavoraj homaj kaj sociaj kondiĉoj. Jesuo, la Ekumena Kristo, releviĝis. Kaj ni kun Li, ĉiam, kiam ni staras kongrue kun Lia Penso de Amo, Justeco kaj Solidareco. Oni Lin sepultis, sed Li reaperis antaŭ ĉies vido, post tri tagoj. Ĉiu el ili respondas al unu figuro de la Sankta Triunuo, laŭ inversa ordo: Sankta Spirito, Kristo kaj la lumeksplodo, kiam Li reaperis je Dio, kiu estas la Sinjoro de Vivo, Kreanto de ĉiaj estuloj, Plejalta Arkitekto de la Universo.

Tela: R Jon McNaughton

   

Arquivo BV

Alziro Zarur

Nu, ĉian inspiron por feliĉa vivo oni devus serĉi, sen sektaj limigoj, en la biblia teksto, ĉe ĝia dia parto: "La atesto de Jesuo estas la spirito de profetado" (Apokalipso, 19:10). La profetoj estas, tra jarmiloj, gardantoj de tia heredaĵo, de la mesaĝo pri paco, ekvilibro kaj fido, kiun Dio sendas al la surteraj estuloj. Ili estas klarvidantoj, kaj se ili ne estus kuraĝaj, se ili ne alfrontus la malfacilaĵojn aŭdace, kiel ni hodiaŭ heredus la ateston de la Kristo? Kaj tiu atesto ne komenciĝas, kiel pensas iuj homoj, per la Evangelio laŭ Mateo. Ĝi devenas de la mosea Genezo, ĉar ĉio prepariĝis, kiel instruis Alziro Zarur (1914-1979), por la Unua Alveno de la Ĉiela Donanto kaj por Lia triumfa reveno.

Tela: James Tissot (1836-1902)

   

Neniam timu defiojn

Kiam oni krucumis la Majstron, Liaj sekvantoj ekkriis malĝoje, eĉ timigite: "Jesuo mortis!".

Tamen, Li releviĝis. Tial, ni neniam timu ion ajn, inkluzive de la morto (sed oni neniam kaŭzu ĝin), kiu estas fatalaĵo en ĉiu enkorpa vivo. Sed ni ne forgesu, ke la Vivo estas eterna. Ni ne finiĝas ĉe la tombo aŭ ĉe vorado de rabobirdoj. Korpo estas nura vesto de Animo. Pro tio ni respondecas pri ĝia prizorgado.

Spirita apogo

Tela: Michelangelo (1475–1564)

Joel

Kian profundan senton kaŭzas al ni la simpla rememorado pri la majesta vojo de la Kristo de Dio, kiu venis al ni por ke ni havu spiriton kaj vivon, tiamaniere, ke la promeso legata ĉe Profeto Joel, 2:28 kaj 29 ĉiam plenumiĝu: “Post tio Mi elverŝos mian Spiriton sur ĉiun karnon; kaj viaj filoj kaj viaj filinoj profetos, viaj maljunuloj havos sonĝojn, viaj junuloj havos viziojn. Eĉ sur la sklavojn kaj sur la sklavinojn Mi en tiu tempo elverŝos mian spiriton!”.

Tela: Guido Reni (1575-1642)

Marko

Kaj Jesuo, en la Bona Mesaĝo laŭ Marko, 13:11, konfirmas: “Kaj kiam oni forkondukos kaj transdonos vin, ne antaŭzorgu, kion vi parolos; sed kio ajn estos donita al vi en tiu horo, tion parolu; ĉar la parolanto estas ne vi, sed la Sankta Spirito”.

Tela: James Tissot (1836-1902)

Johano

En Sia Evangelio laŭ Johano, 11:25 kaj 26, la Kristo intruas: “Mi estas la releviĝo kaj la vivo; kiu kredas al Mi, eĉ se li estos mortinta, tiu vivos, kaj ĉiu, kiu vivas kaj kredas al Mi, por ĉiam ne mortos. Ĉu vi tion kredas?”.

Tela: Rembrandt (1606-1669)

Paŭlo

Ni kaj multaj homoj tra la mondo fidele eldiras: Jes, Jesuo, ni kredas! ni kredas! ni kredas! Kaj nia tuta forto sidas sur tia nerompebla konvinkiteco, ĉar kun Vi ni lernis, laŭ la notoj de la Amata Disĉiplo, ke Vi estas la arbo, ni estas nuraj branĉoj. Sekve, ni nenion povas fari sen tiu potenco, kiu malsuprenvenas el la Ĉiela Patro sur la Filon. Kaj tiu Filo, ni scias, estas Vi, Tiu, kiu sendas al ni Bonfarajn Anĝelojn, laŭ la revelacio de Apostolo Paŭlo per Epistolo al Hebreoj. 1:14: "por servi al tiuj, kiuj estas heredontoj de la savo". Tiuj Anĝeloj estas niaj spiritaj amikoj, benataj Animoj, protektantaj, Spiritoj de Dio, tiuj, kiuj formas ankaŭ la gloran falangon de Francisko el Asizo, Patrono de LBV, kiu kompletigis, la 1-an de januaro 2011, 61 jarojn da fekunda vivo.

Tela: Antonio Carnicero Mancio (1748-1814)

Francisko el Asizo

Nova vivo

Tela: Guido Reni (1575-1642)

Luko

Jen do la fakto, ke ĉiu tago estas rekomenco por tiuj, kiuj ne malŝparas tempon kaj restas ĉe Aganta Fido, kiu inspiras kaj aŭspicias Bonajn Agojn, kiujn Jesuo elstarigis kiel stimulon al vivo, ĉar Li mem asertas: "Per via pacienco vi akiros viajn animojn" (Evangelio laŭ Luko, 21:19).

José de Paiva Netto, verkisto, ĵurnalisto, radiokronikisto, komponisto kaj poeto, naskiĝis je la 2-a de Marto 1941, en Rio-de-Ĵanejro/RJ, Brazilo. Li estas direktoro-prezidanto de Legio de Bona Volo (LBV). Efektiva membro de Brazila Asocio de Amaskomunikiloj (ABI) kaj de Brazila Asocio de Internaciaj Amaskomunikiloj (ABI-Inter), li estas ano de Nacia Federacio de Ĵurnalistoj (Fenaj), de International Federation of Journalists (IFJ), de la Sindikato de Profesiaj Ĵurnalistoj en Ŝtato Rio-de-Ĵanejro, de la Sindikato de Verkistoj en Rio-de-Ĵanejro, de la Sindikato de Radiokomunikantoj en Rio-de-Ĵanejro kaj de la Brazila Unuiĝo de Komponistoj (UBC). Li partoprenas ankaŭ en la Akademio de Beletro de Centra Brazilo. Li estas aŭtoro por internacia referenco pri defendado de homaj rajtoj kaj konceptado de la idealo de Ekumenaj Civitaneco kaj Spiriteco, kiuj laŭ li estas “lulilo de plej grandanimaj valoroj, kiuj naskiĝas en la Animo, nome en la loĝejo de emocioj kaj de rezonkapablo prilumita de intuicio, medio, kiu enhavas ĉion, kio transcendas la vulgaran kampon de materio kaj devenas de la homa sublimita sentemo, kiel ekzemple Vero, Justeco, Kompatemo, Etiko, Honesteco, Grandanimeco kaj Frata Amo”. Resume, ĝi estas la matematika konstant-nombro, kiu harmoniigas la ekvacion de vivo spirita, morala, mensa kaj homa. Nu, sen tia scio, ke ni ekzistas en du sferoj, sekve ne nur en la fizika, fariĝas malfacile atingi Socion vere Solidaran, Altruisman, Ekumenan, ĉar ni plu neglektos, ke la scio pri Supera Spiriteco plialtigas la karakteron de la homoj, kaj konsekvence tiu scio kondukas la homojn al la konstruado de Tutplaneda Civitaneco”.