Malarmi la korojn

La amaskomunikiloj estas plenplena je malĝojo pro tio, kio okazis ekde la 7-a de la nuna januaro, en Francujo. Multaj milionoj da animoj emociiĝas en hejmoj kaj surstrate! Oni multe serĉas novajn vojojn, kiuj mildigu tiajn dolorojn.

Jesuo, la Doloro kaj la deveno de Lia Aŭtoritateco

Dum relegado de mia verko "Jesuo, la Doloro kaj la deveno de Lia Aŭtoritateco", lanĉita je la 8-a de novembro 2014, mi trovis kelkajn modestajn notojn, kiujn mi ŝatus prezenti al vi, kiuj honoras min per via legado.

 
Arquivo BV

André Rebouças

Bedaŭrinde, la popoloj ankoraŭ ne reguligis siajn lensojn por vidi, ke la vera harmonio komenciĝas en la prilumita interno de ĉiu homo, per la spirita kono, per grandanimeco kaj justeco. Laŭ tio, kion mi kutime asertas, kaj pri tio mi plu komentos, ili naskas abundon. La trankvileco, kiun proponas la Ĉiela Patro — konsiderata ĉiuflanke, sen radikalismo kaj rekonata kiel inspiranto de Ekumena Frateco — neniel similas la senrezultajn, senefikajn klopodojn observatajn en la mondo. La inĝeniero kaj aktivulo por abolicio de sklaveco en Brazilo, la brazilano André Rebouças (1838-1898) metafore esprimis la inertecon de ekskluzive homaj perspektivoj:

— "(...) Armita paco rilatas al milito same kiel kronikaj malsanoj rilatas al akutaj; same kiel insistema febro rilatas al tifo. Ĉiuj tiuj malsanoj frakasas kaj mortigas naciojn; tio nepre okazos siatempe."

Travivi senarmitan Pacon, pere de frata edukado de ĉiuj nacioj estas neprokrastenda paŝo por postvivado de popoloj. Sed por tio necesas unue malarmi la korojn kaj konservi prudenton, laŭ tio, kion mi elstarigis al ĉiuaĝaj gejunuloj, kiuj aŭskultis min en la urbo Jundiaí/SP, en Brazilo, en septembro 1983 (...).

shutterstock

Kiam la homoj, saĝe edukitaj, jam ne malamos sufiĉe por pafi mortigajn pafaĵojn, ĉu mensajn, ĉu materiajn, tiam ĉi tiuj pafaĵoj perdos sian tutan teruran signifon, sian tutan malbonan ekzistokialon. Kaj oni ne plu produktos ilin.

Necesas ĉesigi la rankorojn, kiuj insistas mallumigi la homajn korojn: malarmi per forto pli granda ol malamo la koleregon, kiu pafas. Kaj tiu potenca energio estas Amo — ne tiu ankoraŭ nesufiĉa homa amo —, sed la Amo de Dio, per kiu ni ĉiuj devas nutri nin. Ni havas en niaj manoj la plej potencan laborilon en la mondo. Ĉi tiu ja ruinigos ĉiajn militojn, kiuj komence naskiĝas en la malsana Animo de vivulo. Popoloj diskutas pri la problemo de perfortado per radio, televido, ĵurnaloj aŭ interreto, kaj ili pli kaj pli konsterniĝas, ke ili ne trovas solvon por forigi ĝin, malgraŭ tiom da brilaj teorioj. Ĝenerale oni serĉas ĝin for kaj laŭ komplikaj vojoj. Ĝi tamen ne troviĝas for; ĝi staras proksime, interne de ni: Dio!

Tela: Guido Reni (1575-1642)

Luko

— "(...) la Regno de Dio estas en vi." Jesuo (Luko, 17:21)

Arquivo BV

Alziro Zarur

Kaj ni devas konstante ripetadi, ke la Ĉiela Patro estas Amo! Ne temas pri banala amo, sed pri la Forto, kiu movas Universojn. Bedaŭrinde, la granda plimulto el la tiel nomataj potenculoj sur la Tero ankoraŭ ne tute kredas pri tiu fakto kaj vane klopodas malkredindigi ĝin. Tamen, "la proksima kaj lasta Armagedono ŝanĝos la pensmanieron de nacioj kaj de iliaj regantoj", kiel asertadis Alziro Zarur (1914-1979).

Transpasi barojn

Meditadoj el la Animo

Zarur diradis, ke "efektive, kiu amas Dion, tiu amas sian proksimulon, kiu ajn estas lia religio aŭ manko de religio."

Por fini ĉi tiun etan artikolon, mi rememorigas unu mian mediton, kiun mi almetis en la libron "Meditadoj el la Animo" (2003): La koro fariĝas pli aŭskultema, kiam Amo estas la fundamento de la dialogo.

José de Paiva Netto, verkisto, ĵurnalisto, radiokronikisto, komponisto kaj poeto, naskiĝis je la 2-a de Marto 1941, en Rio-de-Ĵanejro/RJ, Brazilo. Li estas direktoro-prezidanto de Legio de Bona Volo (LBV). Efektiva membro de Brazila Asocio de Amaskomunikiloj (ABI) kaj de Brazila Asocio de Internaciaj Amaskomunikiloj (ABI-Inter), li estas ano de Nacia Federacio de Ĵurnalistoj (Fenaj), de International Federation of Journalists (IFJ), de la Sindikato de Profesiaj Ĵurnalistoj en Ŝtato Rio-de-Ĵanejro, de la Sindikato de Verkistoj en Rio-de-Ĵanejro, de la Sindikato de Radiokomunikantoj en Rio-de-Ĵanejro kaj de la Brazila Unuiĝo de Komponistoj (UBC). Li partoprenas ankaŭ en la Akademio de Beletro de Centra Brazilo. Li estas aŭtoro por internacia referenco pri defendado de homaj rajtoj kaj konceptado de la idealo de Ekumenaj Civitaneco kaj Spiriteco, kiuj laŭ li estas “lulilo de plej grandanimaj valoroj, kiuj naskiĝas en la Animo, nome en la loĝejo de emocioj kaj de rezonkapablo prilumita de intuicio, medio, kiu enhavas ĉion, kio transcendas la vulgaran kampon de materio kaj devenas de la homa sublimita sentemo, kiel ekzemple Vero, Justeco, Kompatemo, Etiko, Honesteco, Grandanimeco kaj Frata Amo”. Resume, ĝi estas la matematika konstant-nombro, kiu harmoniigas la ekvacion de vivo spirita, morala, mensa kaj homa. Nu, sen tia scio, ke ni ekzistas en du sferoj, sekve ne nur en la fizika, fariĝas malfacile atingi Socion vere Solidaran, Altruisman, Ekumenan, ĉar ni plu neglektos, ke la scio pri Supera Spiriteco plialtigas la karakteron de la homoj, kaj konsekvence tiu scio kondukas la homojn al la konstruado de Tutplaneda Civitaneco”.