Edukanto

João Periotto

Ennovigante kaj konstante celante ĉies aliron al altkvalita edukado, bazita sur valoroj de Solidara Civitaneco, la ĉefgvidanto de Legio de Bona Volo solidigis eduklinion, kiu konsistas en la Pedagogio de Amo kaj la Pedagogio de Ekumena Civitano. 

Tiu ĉi propono, jam pionire aplikata dum pluraj jardekoj al ĉiuj lernejoj de LBV, havas, kiel unu el siaj fundamentoj, la jenajn vortojn de sia kreinto: “La amo, kiu inspiras nian pedagogian vojon, prenita laŭ ĝia plej elstara senco, estas ne nur alta Animsento, sed politika strategio, same komprenata laû ĝia plej supera inklino, kongrue kun Socia Justeco, kiel strategio por postvivado de homoj, popoloj kaj nacioj”. Tiu pedagogia propono “baziĝas sur valoroj devenintaj el la Frata Amo, portita sur la Teron pere de diversaj lumaj figuroj, precipe Jesuo, la Ekumena Kristo, la Dia Ŝtatestro”, laŭ la vortoj de la kreinto de tiu noviga gvidlinio, sukcese aplikata en la lernejoj de LBV kaj en la sociedukaj programoj disvolvataj de ĝi.

La eduka linio havas propran metodologion, tiun MAPREI (Metodo por Lernado per Esploro Racia, Emocia kaj Intuicia), kiu celas disvolvi en la lernantoj la esplorkapablo per instigo al esplorado kaj profundigo de temoj, kultivado de intuicio, krom stimuli la edukantojn esti eternaj lernantoj, konstruantaj la konon kun espero en socio justa, fratema kaj solidara.

Priscilla Antunes

Profesoro Arnaldo Niskier

Daŭra klopodado flanke de la estro de LBV, por disponigi al la plej senhavaj tavoloj de la socio Edukadon, kiu karakteriziĝas per kunigo de instruado al Ekumena Spiritualeco estas, laŭ analizo de Profesoro Arnaldo Niskier, membro de Brazila Akademio de Beletro (ABL), “ia rimarkinda penado. Paiva Netto nuntempe alportas tute novan instrumetodologion, kiu bezonas fakajn instruistojn, kiuj ne facile troviĝas en nia medio, kaj do oni devos prepari ilin ene de originala, revolucia sistemo, laŭ pedagogia vidpunkto”.

Cida Linares

La disvastiĝo de tia entrepreno faris, ke la karmemora ĵurnalisto Ibrahim Sued (1924-1995) elektis Paiva Netto por intervjuo pri la tendencoj de Edukado, kaj tiu estis la lasta granda ĵurnalraporto en la longa kaj sukcesa kariero de Ibrahim, kiun oni konsideras kiel pioniron de sociĵurnalismo en Brazilo, ĉar li intervjuis malmultajn, sed elstarajn homojn, interalie la usonan Prezidenton John Kennedy (1917-1963), Papon Paŭlo la VI-a (1897-1978) kaj, okaze de la inaŭguro de la urbo Brasília, Prezidenton Juscelino Kubitschek. La Pedagogio de Amo kaj la Pedagogio de la Ekumena Civitano estas ricevintaj distingon fare de gravuloj el la tuta mondo, ĉeestantaj en plej diversaj eventoj, en kiuj Legio de Bona Volo partoprenas, precipe en la Unuiĝintaj Nacioj, portante siajn rekomendojn kaj bonajn praktikojn ĉe edukado.

En unu el tiuj okazoj, en la jaro 2007, manifestiĝis la direktorino de la Departemento pri Elradikigo de Malriĉeco de la Ministrejo pri Ekonomia Planado kaj Povigo de Tanzania Respubliko, Anna Mwasha: “LBV faras belegan laboron, precipe por certigi, ke infanoj ricevu altkvalitan, altvaloran Edukadon. Tiuj estas neordinaraj valoroj, kiuj elvolvas ilian cerbon kaj ilian koron. En estonta tempo, tiuj infanoj grave influos en la socio, komplete ŝanĝos ĝin kaj starigos Pacon ĉie. Ĉi tio tre emociigis min. En plej evoluintaj landoj, oni multe parolas pri plibonigo de Edukado, sed mi komprenas, ke LBV batalas precipe por formi la karakteron de infanoj per valoroj kiel Amo, kaj trankviligi ilin, konsciigi ilin. Edukado surbaze de tiaj valoroj povas tute ŝanĝi socion, pacigi homojn, kaj tiel plibonigi la tutan mondon. De tio venas la simbolo de LBV, kiu montras bluan koron. Tiu simbolo multon signifas, ĉar ĝi signifas Amon, ĝi estas tutmonda simbolo. Kaj se oni havas Amon, tiam Paco ĉeestas, evoluo ĉeestos. Pro tiaj etaj aferoj vi povos spirite – kaj eĉ intelekte – esti solidaraj kun aliaj homoj. Do, eĉ se oni havas malmultajn rimedojn, se oni havas Amon, tiam eblas esti solidara kaj alporti evoluon al multaj homoj”.