Ekumenismo de koroj kaj Esperanto

Divulgação

Zamenhof

Esperanto, kreita de Ludoviko Lazaro Zamenhof (1859-1917) estas unu el la elstare gravaj kulturflankoj de Legio de Bona Volo. Pro ĝi, la lingvo jam ne estas baro kontraŭ elmontro de niaj konceptoj kaj praktikado de solidareco, kaj tio prezentas en Ekumenismo de Koroj decidan faktoron por tutplaneda kunfratiĝo.

Arquivo pessoal

Adrienne Földi

En la jaro 2012, por nia feliĉo, Adrienne Földi, Sinjorino Pásztor, el Miskolc, Hungarujo, verkis signifoplenan recenzon pri mia libro Meditadoj el la Animo por la revuo Nordhungaria Informo en versioj en Esperanto kaj en la hungara lingvo. Krom redaktoro de tiu periodaĵo, ŝi estas delegito de Universala Esperanto-Asocio (UEA) kaj membro de Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio (TEĴA).

Antaŭ nelonge, mi ricevis de sinjorino Pásztor korespondaĵon, per kiu ŝi sendis sian verkon “Danco de feinoj”, el kiu mi emas prezenti al vi kelkajn pecojn.

Arquivo BV

Ŝi estas simpatianto kaj disvastiganto de la idealoj de LBV ekde la jaro 2008, kaj skribis al mi:

“Saluton altestimata sinjoro Paiva Netto!

Reflexões da Alma (Meditadoj el la Animo) (2003) – Lanĉita ankaŭ en Portugalio per la eldonejo Pergaminho, en 2008; esperante, en 2011; kaj hispane, en 2016.

“Kiam mi havis feliĉon ellegi vian libron ‘Meditadoj el la Animo’, mi bedaŭris, ke mi ne havas propran libron reciproke donaci vian belan eldonaĵon. Nun aperis mia unua Esperantlingva libro post miaj du hungarlingvaj volumoj. Per ĉi libro, mi salutas vin. Mia libro celas fari propagandon por geesperantistoj, ke ankaŭ ili kuraĝe skribu pri la plej diversaj temoj de la vivo por montri, Esperanto taŭgas ankaŭ tiucele.

Elkore salutas vin la aŭtorino de la volumo: Danco de feinoj”.

Jen mi ĉi tie registras mian dankon al tiu nia homarana fratino.

José de Paiva Netto ist Schriftsteller, Journalist, Rundfunksprecher, Komponist und Dichter. Er ist Vorsitzender der Legion des Guten Willens (LGW) und aktives Mitglied der Brasilianischen Pressevereinigung (ABI), der Brasilianischen Vereinigung der Internationalen Presse (ABI-Inter). Er ist der Nationalen Föderation der Journalisten (Fenaj) angeschlossen, der International Federation of Journalists (IFJ), dem Verband für Berufsjournalisten im Bundesland Rio de Janeiro, dem Schriftstellerverband von Rio de Janeiro, dem Verband der Rundfunksprecher im Bundesland Rio de Janeiro, sowie der Brasilianischen Union der Komponisten (UBC). Gleichfalls ist er Mitglied der Akademie für Literatur Zentralbrasiliens. Er ist internationaler Referenzautor für die Verteidigung der Menschenrechte und für die Konzeptualisierung und Verteidigung der Sache der Bürgerschaft und Ökumenischer Spiritualität, die, nach seiner Auffassung, „die Grundlage der großzügigsten Werte darstellen, die aus der Seele erwachsen, der Wohnstatt der von Intuition erleuchteten Emotionen und Reflexionen, der Umgebung die all das umfasst, was den vulgären Bereich der Materie überschreitet und aus der sublimierten menschlichen Sensibilität entstammt, wie beispielsweise Wahrheit, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Ethik, Rechtschaffenheit, Großzügigkeit und die Brüderliche Liebe.“