Verkisto

Fakulo pri bibliaj temoj laŭlonge de preskaŭ ses jardekoj, Paiva Netto estas unu el la plej gravaj predikantoj de la nuntempo. Liaj furaroĵoj havigas al liaj legantoj, aŭskultantoj kaj televidspekantoj ian valoran kaj originalan perspektivon por klalirigi demandojn pri la homa vivo tra la lenso de Ekumena Spiritualeco. Liaj publikigaĵoj jam estis tradukitaj al pli ol 25 lingvoj, kaj ankaŭ adaptitaj al la brajla alfabeto, kaj ili enviciĝas inter la plej venditaj dum literaturaj eventoj.

João Periotto

Inter lia verkaro, elstariĝas la kvin volumoj de la kolekto La Apokalipso de Jesuo por la Kore Simplaj, konsistantaj el la titoloj: La Profetaĵoj sen mistero; Ni ĉiuj estas Profetoj; Apokalipso sen timo; Jesuo, la Dia Profeto kaj Jesuo, La Doloro kaj origino de Lia Aŭtoritateco

La unua titolo de tiu serio kaŭzis grandan reeĥon, en la jaro 1998, ĉe la plej popularaj eventoj pri literaturo enlande kaj alilande, kiel tiu 50-a Libro-Foiro de Frankfurto, en Germanujo, kaj tiu Liber'98 — 16-a Internacia Libro-Foiro de Hispanio, en la urbo Barcelono. La brazila historiisto, esploristo kaj verkisto Frei Rovílio Costa (1934-2009) registris sian entuziasmon pri tiu verko: “Mi ja publikigis pli ol 2,6 mil titolojn, kun pli ol 3 mil aŭtoroj el plej diversaj pensoj. Rilate la libron La Profetaĵoj sen mistero, de Paiva Netto, pro la disvolvo de ideoj kaj alprenita starpunkto, la dialogo fluas. (...) LBV, al kiu mi kontribuas, estas konstruanta verajn vojojn por la mesaĝo de Sankta Francisko: de Paco kaj de Bono”.

Aliaj signifaj verkoj de la aŭtoro estas Kronikoj kaj Intervjuoj, Kiel Venki Suferon, Vivo-Saĝeco, Meditadoj el la Animo, Tagorde kaj Urĝas Reeduki!.

Sennombraj gravuloj registris sian admiron pri la verkoj de la aŭtoro. La usona verkisto Errol Lincoln Uys rimarkigis ke: “Kiel praktika homo, Paiva Netto ne forgesas sian poetan animon”. Laŭ difino de la brazila eminenta profesoro, juristo kaj traktatisto José Cretella Jr., “li estas eminenta stilisto, ĉiam informita pri la novaĵoj”. Kaj, laŭ opinio de la majstro de profesoroj, Moacir C. Lopes, “li estas tre talenta verkisto”.

Ankaŭ la ĵurnalisto, advokato kaj fondinto de la brazila gazeto A Tribuna Regional (kiu invitis la ĉefgvidanton de LBV partopreni en la rubrikisto-teamo de la periodaĵo), d-ro Valdir Andres, elstarigis la beletran talenton de la aŭtoro: “Paiva Netto skribas en la gazeto A Tribuna Regional, de Santo Ângelo [sud-brazila urbo] kaj granda estas la akcepto fare de la legantoj, kun eksterordinara reeĥo en la regiono de Misiejoj, en aliaj ŝtatoj kaj eĉ alilande, laŭ la retmesaĝoj, kiujn ni ricevas. Tial, estas granda honoro bonvenigi la konceptojn, la opiniojn, la brilan plumon de profesoro Paiva Netto”.

La bona akcepto de tiuj mesaĝoj estis same laŭdata de la ĝenerala direktoro de Jornal de Brasília, Renato Matsunaga. Li laŭdis la artikolojn de la aŭtoro, kiuj estas publikigataj en unu el plej gravaj periodaĵoj de la brazila ĉefurbo. “La direktoro-prezidanto Paiva Netto redaktas rubrikon ĉe ni, kiu estas tre laŭdata de niaj legantoj. Li ĉiam venigas iom de la parolo de Dio, prezentante la kuntekston kune kun ĉiutagaj okazaĵoj”.