Pensoj

Eduki signifas transformi, reeduki, sub aŭspicioj de Paco, de Amo kaj de Justeco, vivigata per Bonkoreco kaj sekve ĝi signifas sublimigon de homa karaktero. 

Paiva Netto

Entajpu unu aŭ plurajn vortojn